Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Met vertrouwen verder …

 • Onderwijs/Educatie: We gaan voor goed onderwijs, investeren in goede gebouwen en een te realiseren stadsboerderij.

 • Jeugd en gezin: We zetten in op het voorkomen van problemen. We investeren in trapveldjes en recreatieplekken. Heeft een jongere iets tofs gedaan? Dan kan hij of zij een jeugdlintje krijgen.

 • Toerisme: We verwelkomen toeristen in onze mooie Hanzestad en zorgen voor een aantrekkelijk, autoluw centrum.

 • Duurzaamheid: We gaan voor een duurzaam Hattem, met oog voor natuur, energie en biodiversiteit. Wij gaan voor een energieneutraal Hattem.

 • Cultuur: We willen dat iedereen kennismaakt met (Hattemse) cultuur. Onze inzet is dat iedere Hattemer jaarlijks gratis een keer een van de musea bezoekt.

 • Wonen/ruimtelijke ontwikkelingen: We gaan door met bouwen van huizen voor elke doelgroep, maar zonder dat dit ten koste gaat van de natuur rondom Hattem. Een deel van de nieuwbouwwoningen is voor mensen met een sociaal of economische binding met Hattem.

 • Sport: We vinden dat iedereen moet kunnen sporten, op de sportclub maar ook in de eigen omgeving, door middel van de bewegingsboulevard, mooie fiets- en wandelroutes.

 • Economie: We willen een fijne, toegankelijke en duurzame binnenstad. Als gemeente doen we aanbestedingen zoveel mogelijk lokaal, waarbij er ook oog is voor de sociale bijdrage van het bedrijf.  Zondag blijft wat ons betreft een rustdag.


 • Zorg: We hebben oog voor alle Hattemers en helpen als dat nodig is bij ouder worden, geldzorgen en hulp voor vluchtelingen. Bij elke vorm van zorg houden we oog voor ontmoeting, verbinding en omzien naar elkaar zodat niemand zich eenzaam voelt.

 • Veiligheid: We werken samen met inwoners, politie en BOA’s aan een veilig Hattem en investeren in handhaving.

 • Goed bestuur: We gaan voor stabiele gemeentelijke financiën en een goede gemeentelijke organisatie. Iedere Hattemer die wil, moet kunnen meepraten over belangrijke beslissingen.