Met vertrouwen verder

Met vertrouwen verder

Vier jaren ChristenUnie in het Hattemse college, waarvan twee jaren in coronatijd. Ondanks dat hebben we veel laten zien. We gaan graag verder en dat doen we in vertrouwen. Vertrouwen in Hattem, vertrouwen in onszelf en vertrouwen op God.

Vertrouwen in Hattem

Onze stad komt al jaren voor in de top-tiens van beste gemeenten en plaatsen. Of het nu over werken, wonen of toerisme gaat, de meesten zijn daarover dik tevreden. Er zijn maar weinig gemeenten in ons land waar zoveel mensen vrijwilligerswerk doen. Als het gaat om sport-, spel- of verenigingsleven kun je Hattem rustig een bloeiende stad noemen. In wijken, kerken en buurten staan mensen elkaar bij met raad en daad. Onze winkeliers staan bekend om hun service en kwaliteit. De ambtenaren en bestuurders in het stadhuis zijn meestal goed bereikbaar, aldus diverse klanttevredenheidsonderzoeken.  Er is veel onderling vertrouwen. Dat is volgens de ChristenUnie het cement van de Hattemse samenleving.

Vertrouwen in onszelf

Een bloeiende stad. Met dat thema zijn we de vorige verkiezingen ingegaan. Als we kijken naar wat we in de afgelopen periode hebben bereikt, dan doen we dat ook met enig vertrouwen in onszelf. We durven rustig te stellen dat Hattem op de meeste fronten bloeit. Ging het allemaal perfect? Welnee, we zullen de eersten zijn om dat te erkennen.
We begonnen met vier, waarvan drie nog onervaren, raadsleden. Zij kregen afgelopen tijd hulp van een aantal enthousiaste commissieleden. Tijdens de afgelopen vier jaar hebben we veel ervaring opgedaan en hebben we mooie dingen voor elkaar gekregen. Zo hebben we samen met anderen Hattem kunnen dienen met een woonplan. We waren actief betrokken bij een initiatief voor zwemwater en werkten we aan de concretisering van een manifest Waardig Ouder Worden en nog veel meer.
Anderen zeggen over de ChristenUnie Hattem: ”Het is een optimistische, constructieve partij met oog voor ieder”. Zelf hebben we ook nog eens de indruk dat we de vrolijkste fractie van Hattem zijn. Zo gaan we graag verder, optimistisch en met gepast vertrouwen in onszelf.

Vertrouwen op God

Ons optimisme komt voort uit ons christen-zijn. We stellen ten diepste niet Hattem centraal, maar God en daarmee zijn liefde voor deze wereld; de mensen en zijn schepping. In ons politieke werk willen we met diezelfde passie ons werk doen. Onze vergaderingen beginnen we altijd met gebed om leiding door Gods Geest. Dat we die ontvangen mogen we regelmatig opmerken en daarop vertrouwen we ook voor de toekomst.

Vertrouwt u de ChristenUnie?

Vertrouwt u ons? Zeg niet te snel ja. Lees eerst dit programma. We laten in ieder hoofdstuk Hattemers aan het woord over hun stad. We vertellen wat we gedaan hebben en u leest hoe we met vertrouwen verder willen. Is dat ook met uw vertrouwen? Stem dan op 16 maart op één van de kandidaten van de ChristenUnie!