Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Blij en dankbaar na vier jaar campagne

CU23-website-banner_tekstdonderdag 22 maart 2018 08:08 We zijn blij met en dankbaar voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie is weer de grootste van Hattem. Eerlijk gezegd: meer dan waar we op durfden te hopen en eigenlijk niet eens het belangrijkste aan deze uitslag. Belangrijker vinden we dat we als ChristenUnie het mandaat hebben om met alle Hattemers onze stad nóg zorgzamer, duurzamer en leerzamer te maken. lees verder

Stem 21 maart, stem ChristenUnie!

Arend_smallmaandag 19 maart 2018 20:45 Met een jong en enthousiast team gaan wij voor een bloeiend Hattem
Stem 21 maart, stem ChristenUnie! lees verder

Klimaatnota aangenomen

bloeienddinsdag 13 maart 2018 10:34 Op 5 maart werd de klimaatnota aangenomen in de raad. In deze nota zijn een aantal voorstellen van de ChristenUnie verwerkt. Daardoor hebben we in Hattem een Energieloket waar iedereen een energieadviesgesprek mee kan aanvragen. Ook gaat de gemeente inventariseren welke maatregelen getroffen kunnen worden aan de gemeentegebouwen. En tot slot is er een subsidieregeling voor minima in het leven geroepen. Al met al een mooi resultaat en ook een beloning voor de constructieve houding van de ChristenUnie. lees verder

Bezoek Bedrijvenkring Hattem

marinus_website_bannermaandag 12 maart 2018 23:10 Bedrijvenkring Hattem is op 20 februari door Marinus Kers en Jacobien van der Worp bezocht. De bijeenkomst begon met een presentatie over de herontwikkeling van 't Veen met woningbouw. Op de locaties Antartica/Beter Bed, wil Nikkels Projecten zo'n 112 woningen in verschillende prijsklassen realiseren. Ook is het de bedoeling om het zuidelijke deel van 't Veen snel te heronwikkelen naar woningbouw. Dit is het gedeelte waar Consmema zat en waar HR Groep (voorheen Brimos) nog zit. lees verder

In actie voor super in 't Veen

winkelmaandag 12 maart 2018 22:55 Op woensdag 14 maart bezoekt de Gelderse ChristenUnie-fractie het Veen. De toekomstige woningbouw daar moet de komst van een derde supermarkt mogelijk maken, aldus Arend Palland die namens de Hattemse ChristenUnie de statenleden ontvangt. Tijdens het bezoek stellen de statenleden zich op de hoogte van de ontwikkeling van het Veen tot woongebied. Om half tien start de ChristenUnie Statenfractie haar bezoek bij kringloopwinkel Twice in a Lifetime. Daarna brengen de provinciale politici een bezoek aan verschillende ondernemers en bewoners van Het Veen om van hen te vernemen hoe ze aankijken tegen de ontwikkeling tot woongebied. Natuurlijk gaan de statenleden ook in gesprek met de Hattemse raadskandidaten. lees verder

Archief