WELKOM BIJ DE CHRISTENUNIE HATTEM

Laatste nieuws

Voortgang 't Veen

foto 't Veen.pngwoensdag 23 december 2020 17:09 Als raadslid is geduld een belangrijke eigenschap. Voor de locatie ’t Veen is het zekers van belang om geduld te hebben. Al jaren wordt er gesproken over woningbouw op ’t Veen. Het ziet er nu toch echt naar uit dat de verkoop en bouw van de eerste woningen zal starten. Meer...

Waardig ouder worden

2.pngwoensdag 23 december 2020 17:06 Op Zaterdag 12 december heeft een groot aantal organisaties het manifest ‘Samen Ouder Worden’ ondertekend. Op initiatief van de ChristenUnie is dit uitgewerkt tot een Hattemse variant. De ondertekenaars beloven samen te werken aan een actieplan ‘Waardig ouder worden’ voor Hattem. Meer...

Woonzorgzone

1.pngwoensdag 23 december 2020 17:01 Op 24 november zijn de plannen voor de woonzorgzone langs de Gelderse Dijk vastgesteld in de gemeenteraad. Vooruitgang waar we blij mee zijn. Omdat we eindelijk concrete stappen zetten in het realiseren van appartementen voor ouderen. Stichting de Luwte krijgt de ruimte om jonge Hattemers met een hulpvraag een veilige plek dicht bij het ouderlijk huis te bieden. De Zaaier en de van Heemstraschool kunnen werken aan een gebouw waarin de kinderen veilig en gezond kunnen leren Meer...

Voor een b(l)oeiend Hattem

De ChristenUnie Hattem is een open en enthousiast team van Hattemers die zich laten leiden en inspireren door de bijbel. Onze drijfveer voor Hattem: “Zet je in voor de bloei van de stad, want de bloei van de stad is ook jullie bloei”, woorden uit het bijbelboek Jeremia.

We maken dit zichtbaar door naar elkaar om te zien. We willen vooral zorgen voor de kwetsbare medeburgers. We gaan op een duurzame wijze om met schepping en milieu. En we geven goed aandacht aan onderwijs en ouderenzorg. Op deze wijze willen we een partij zijn voor iedere Hattemer en willen we werken aan een b(l)oeiende stad.

Wil je meedoen? Dat kan op verschillende manieren:

Nieuwsbrieven