Kandidaten 2022

 • Arend Palland
  22-06-1985, Register Accountant

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Ik me graag wil inzetten voor onze stad met de talenten die God me heeft gegeven
  • In politiek Hattem mogen we meer dromen, meer lange termijn. Daar ga ik voor!

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb heel veel vertrouwen in de kandidaten op onze kieslijst. Zoveel talent, zo veel kennis en zoveel bewogenheid voor onze medemens. Dat geeft vertrouwen • Margriet Brouwer
  24-01-1981, Teamleider financiële administratie

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Een positieve bijdrage leveren aan onze mooie stad Hattem. Een stad waar iedereen meedoet en meetelt.

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb vertrouwen in een hoopvolle toekomst!

   

 • Marinus Kers
  07-06-1969, Register Belastingconsulent

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Ik wil mijzelf met overtuiging inzetten voor de Hattemse gemeenschap
  • Mijn doel is voornamelijk woningbouw en duurzaamheid, maar de sociale kant verlies ik niet uit het oog

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Dat de ontwikkelingen die zijn ingezet voor Hattem in 2022-2026 verder vorm gegeven worden met een team dat doelgericht is zonder elkaar uit het oog te verliezen in een veilige omgeving met plezier en humor
 • Jan Jaap Zijlstra
  12-10-1992, Docent op hogeschool VIAA (PABO)

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Ik wil graag een bijdrage leveren aan een mooier Hattem
  • Samen met alle inwoners op zoek gaan naar een mooier Hattem

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb er vertrouwen in dat we, als we bereid zijn om te luisteren, samen verder komen dan alleen
 • Marten Beeftink
  14-01-1965, Onderwijskundige (en fotografie, een prettig uit de hand gelopen hobby)


  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Omdat ik de ChristenUnie Hattem van harte steun in haar streven om de stad tot bloei te brengen
  • Natuur, onderwijs, cultuur en Hattemers tot bloei brengen

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb vertrouwen in - de goedheid van - mijn hemelse Vader, die ons helpt om hier en nu praktisch en wijs de handen uit de mouwen te steken
 • Elze van der Minne
  18-08-1987, Advocaat

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan rechtvaardige en eerlijke politiek
  • Mijn hart gaat uit naar de mensen die zich niet gehoord en begrepen voelen en niet als volwaardig worden aangemerkt

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Dat wij, met Gods leiding en wijsheid, onze leefomgeving echt een stukje mooier kunnen maken

   

 • Harmke Dijs-Stevens
  03-07-1976, Manager bij rechtbank Gelderland

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • In deze tijd van polarisatie is er behoefte aan verstandige, wijze mensen die constructief samenwerken
  • Luisteren en zoeken naar verbinding tussen mensen, daar lever ik graag mijn bijdrage aan

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • In de constructieve samenwerking van de raadsleden van de ChristenUnie

   

 • Karin van der Meulen
  29-04-1985, Adjunct-secretaris/stafjurist

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Ik voel mij vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aangetrokken tot een christelijke sociale partij
  • Ik ga voor een prettige, gezonde en sportieve leefomgeving voor alle inwoners van Hattem

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb er vertrouwen in dat we samen een mooie diverse gemeenschap kunnen vormen

   

   

 • Edwin Pleijsier
  16-07-1985, Geo-informaticus, gemeente Dronten

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Ik heb Hattem leren kennen als een prachtige stad. Ik wil bijdragen aan het bewaken en bevorderen hiervan
  • Ik ga voor een mooi en duurzaam Hattem en haar inwoners

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • In deze club mensen die zich keihard inzetten voor onze stad, maar bovenal in God

   

 • Peter de Jong
  28-02-1968, Belastingadviseur/bedrijfsadviseur

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • De CU heeft een heldere visie op participatie en brengt het belang hiervan onder de aandacht
  • Ik ga ervoor zoveel mogelijk mensen een plek te geven door ze in te schakelen, passief en actief

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb vertrouwen in het kundige, enthousiaste en jonge team die de CU Hattem op de bühne heeft staan   

 • Denise Haar - van der Wetering
  16-05-1995, Projectleider

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Ik wil mijn talenten inzetten voor de stad waar ik me thuis voel
  • Ik ga voor een groen, veilig en sociaal Hattem. Met oog voor natuur en oog voor elkaar

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb vertrouwen in onze talentvolle kandidaten en hun visie voor Hattem

 • Henk Nagelhout
  28-05-1959, Eigenaar Henk Nagelhout keukens

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  Waar heb jij vertrouwen in?

   

 • Rudi de Lange
  04-07-1975, Eigenaar schoenreparatie bedrijf de Lange

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Omdat ik me zeer kan vinden in het beleid van de ChristenUnie hier in Hattem
  • Voor een goed en gezond leef en ondernemers klimaat

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Dat Hattem de mooiste en fijnste stad is en blijft om in te wonen en te werken
 • Cathelijn Veltkamp-van der Worp
  08-09-1981, Kandidaat Makelaar i.o.

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Omdat ik achter de kernwaarden van de ChristenUnie sta. Dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid
  • Ik ga voor een leefbaar Hattem, op het gebied van armoedebestrijding, duurzaamheid, sport, economie en cultuur. Een stad waar iedereen fijn kan wonen en leven

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Dat de goede weg die de ChristenUnie de afgelopen jaren heeft ingezet, voortgezet mag worden
 • Annet Buter- van Ommen
  30-08-1974, Praktijkmanager huisartsenpraktijk en portretschilder

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Omdat ik mij aan deze partij heb verbonden en daar een verantwoordelijkheid in zie om een steentje bij te dragen
  • Cultuur en sport. Hattem heeft musea en (sport)verenigingen waar we heel trots op mogen zijn

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Vertrouwen dat alles een doel heeft, ook al begrijpen wij het niet. God was en is en komt
 • Henk-jan Brommer
  20-05-1976, Manager bij HSO

  Waarom ChristenUnie?

  • Omdat ik de ChristenUnie een warm hart toedraag en graag een steentje bijdraag aan de zichtbaarheid van de ChristenUnie in Hattem

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb niet alleen vertrouwen in de kennis en kunde van de ChristenUnie kandidaten, maar vooral vertrouw ik op God, die naar ons omziet

   

 • Kor van der Helm
  05-02-1952, Gepensioneerde en vrijwilliger

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Ik wil graag een bijdrage richting de maaschappij leveren. Mijn inzet voor de CU is een mooie mogelijkheid om daaraan betekenis te geven.
  • Meer vanuit verbinding met elkaar realistische en respectvolle keuzes maken rond politieke en bestuurlijke vraagstukken

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Een heel persoonlijke vraag. Ik heb vooral vertrouwen in God, die zijn kinderen in moeilijke tijden troost, bemoedigt en kracht geeft.

   

   

 • Margreet Woudenberg
  12-08-1983, Verloskundige

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • De CU is een partij die vanuit dankbaarheid en liefde staat voor de betrokkenheid, dienstbaarheid en respect voor de schepping
  • Als moeder van 4 jonge dochters heb ik hart voor de lege stoel, de generatie die nog niet kan stemmen. Zij zijn de toekomst!

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb vertrouwen in Gods leiding in mijn eigen leven maar ook binnen de ChristenUnie
  • Ik heb vertrouwen in de toekomst van Hattem

   

 • Luuc Teuben jr.
  24-07-1976, ICT architect

  Waarom ChristenUnie?

  • Het is een optimistische, constructieve partij met oog voor iedereen

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Een voor Hattem mooi verkiezingsresultaat op 16 maart #metvertrouwenverder

   

 • Arjen Lankman
  31-10-1987, Engineer bij VoorInfra

  Waarom ChristenUnie?

  • Het is goed en veilig wonen in Hattem, dat wil ik graag zo houden

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb er vertrouwen in dat we hattem, samen met haar inwoners, net zoals de afgelopen 4 jaren nog mooier en bloeiender kunnen maken

   

 • Hans van der Beek
  06-09-1988, Docent Aardrijkskunde VO

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Hattem is een prachtige en fijne plek om te wonen, voor iedereen. Dat moet zo blijven
  • Daar horen zowel een betrokken overheid, als ook betrokken burgers bij

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Ik heb vertrouwen in dat we recht doen aan onze mooie stad en haar inwoners
  • Het vertrouwen dat wij hebben gekregen mogen en moeten wij teruggeven. Dit in vertrouwen op Hem, en dat uitstralen
 • Auke Schipper
  08-11-1977, Wethouder

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Het wordt met de dag mooier in hattem en daar geniet ik van
  • Er is nog werk aan de winkel. Wat mij betreft mag de binnenstad nog autoluwer

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • In een goede opvolger voor mij die goed werk gaat opleveren als de ChristenUnie weer in het college komt

   

 • Almatine Leene
  03-09-1984, predikant docent, schrijver

  Waarom ChristenUnie? Waar ga jij voor?

  • Omdat ik geloof dat de ChristenUnie een positief verschil kan maken in het leven van elk mens
  • Ik ga voor recht, voor liefde en voor een luisterend oor

  Waar heb jij vertrouwen in?

  • Dat God met ons meegaat en wij niet in angst hoeven te leven