Komst LIDL vervult oude wens

aaba196bd29135d66a104e7365c1a8af.jpeg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door ChristenUnie op 15 november 2021 om 21:40

Komst LIDL vervult oude wens

HATTEM - Afgelopen maandag keurde de Hattemse gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan voor het Veen goed. Daarmee is de weg vrij voor de komst van een derde supermarkt binnen de Hattemse grenzen. Voor de ChristenUnie gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Wie oude verkiezingsprogramma’s van de Hattemse ChristenUnie bestudeert, komt daar stelselmatig de wens naar een derde supermarkt voor Hattem in tegen. “Vooral bewoners van de zuidkant van Hattem vragen ons er al jaren om”, aldus raadslid Marinus Kers. “We hebben die wens als enige politieke partij telkens meegenomen in onze verkiezingsprogramma’s. Eigenlijk is die noodzaak in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Hattem krijgt meer inwoners en het Veen ontwikkelt zich tot een woongebied. Daarom zijn ook daar passende voorzieningen nodig.” 

“Wanneer komt die derde super er nu eens?” Fractievoorzitter Arend Palland citeert de vele inwoners van Hattem die hem aanspreken op de belofte in het verkiezingsprogramma en vervolgt: ”Er moest wel héél véél water door de IJssel om aan alle voorwaarden te voldoen, maar nu is onze lange adem beloond. Gelukkig is de ChristenUnie ook vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Gelderland en dat heeft wel geholpen om ook toestemming vanuit de provincie te krijgen. Daarmee is het belang van een lokale partij met sterke banden met de provinciale en landelijke politiek opnieuw aangetoond.”

“We begrijpen de bezwaren van de bestaande supermarkten in Hattem,” zo laat Hans Havinga weten. ”We hebben regelmatig gesprekken gevoerd met hun vertegenwoordigers en goed kennisgenomen van hun onderzoeken. Daarom zijn we ook blij met de beperkte omvang van de LIDL. Het betekent dat onze stad straks drie goed bereikbare supermarkten heeft, zodat iedere Hattemer die dat wil fietsend zijn boodschappen kan halen.”

ChristenUnie raadslid Margriet Brouwer vult aan:”De laatste jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker aspect geworden in alle plannen. Gelukkig heeft de LIDL dat ook begrepen. Er wordt alles aan gedaan om geluidsoverlast en verkeersstromen in de woonwijk te beperken. Op het parkeerterrein komen goede voorzieningen voor fietsers. Ook heeft LIDL solarparking toegezegd, wat inhoudt dat er zonne-energie zal worden opgewekt.”

De ChristenUnie laat nog weten dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vanaf 25 november ter inzage zijn voor inwoners en belanghebbenden. Wordt er in de zes daaropvolgende weken geen bezwaar aangetekend bij de Raad van State, dan trekt de fractie een flesje wijn open. Op de vraag uit wiens schap dat komt, laat de fractie weten dat ook de Hattemse binnenstad uitstekende winkeliers kent.

Labels: ,