Programma in het kort

Leven in een b(l)oeiende stad
"Wij zetten ons in voor de bloei van de stad en al haar burgers"

Onderwijs
"Iedere Hattemer kan straks trots zijn op onze moderne en duurzame schoolgebouwen"

Jeugdzorg
"We leggen sterk de nadruk op de eigen kracht van gezinnen"

Zorg
"De ChristenUnie is voor verbinding van de locaties van zorgcentra"

Sport / Cultuur
"Kinderen uit armoedesituaties moeten mogelijkheden houden om gratis deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten"

Ruimtelijke ontwikkeling
"Voor elk budget en elke samenlevingsvorm moet in Hattem woonruimte beschikbaar zijn"

Economische ontwikkeling
"De ontwikkeling van ‘t Veen biedt ook ruimte voor de vestiging van een derde (discount) supermarkt"

Duurzaamheid
"Hattem dient weer over een volwaardig en bereikbaar brengstation voor grof afval te beschikken"

Verkeer en vervoer
"Belangrijke routes naar scholen willen we fietsvriendelijker inrichten"

Veiligheid
"De burgerlijke overheid stimuleert via buurt, kerk en club activiteiten waardoor mensen elkaar beter leren kennen en naar elkaar omzien"

Goed bestuur
"Grote thema’s vragen om strategische keuzes en een proactieve houding bij het zoeken naar samenwerkingsvormen"

Betrokkenheid bewoners bij bestuur
"Hattem is een gemeente die niet alleen zelf allerlei activiteiten oppakt maar initiatieven van inwoners faciliteert"

Financiën
"De ChristenUnie wil de totale lokale lastendruk voor de burger zoveel mogelijk beperken waarbij toch het voorzieningenniveau voor een kleine stad als Hattem zo hoog mogelijk ligt"