Bijeenkomst fracties ChristenUnie Noordoost Veluwe

unnamed-4.png

Het is woensdag 23 januari als de ChristenUnie raadsleden en wethouders uit Oldebroek, Heerde en Hattem elkaar in het Hattemse stadhuis ontmoeten. De avond is een initiatief van de Hattemse fractie. De deelnemers spreken onder meer over Lelystad Airport, de jongste ontwikkelingen rond het bedrijventerrein H2O, de intergemeentelijke samenwerking en de komende verkiezingen voor leden van de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Rond het bedrijventerrein H2O zijn er ontwikkelingen. Heerde wil zich terugtrekken als aandeelhouder, terwijl de gemeente Zwolle belangstelling toont om toe te treden. Tijdens het overleg bespreken we de mogelijke gevolgen van een toetreding van Zwolle. Een andere mogelijkheid is dat Hattem en Oldebroek de aandelen van Heerde overnemen. De fracties spreken af om de besluitvorming over het vervolg met elkaar af te stemmen.

Het resultaat van de ontmoeting is dat we elkaar beter weten te vinden op onderwerpen. Verder spreken we af er bij onze leden en inwoners op aan te dringen om een zienswijze (lees: bewaar) in te dienen over de uitbreiding van Lelystad Airport.

We besluiten elkaar twee maal per jaar te ontmoeten. Oldebroek regelt het eerstkomende CU-H2O-overleg.« Terug