Opvang van Oekraïners in het voormalig Rode Kruisgebouw.

WhatsApp-Image-2024-04-09-at-11.30.44.jpeg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door ChristenUnie op 18 april 2024 om 11:19

Opvang van Oekraïners in het voormalig Rode Kruisgebouw.

In de media is verschillende keren een en ander verschenen over het proces rondom de huisvesting van Oekraïners in het voormalig Rode Kruisgebouw. Wij hebben als ChristenUnie-fractie uitgesproken dat we blij zijn met deze locatie omdat we deze mensen niet in de kou willen laten staan.

Natuurlijk hebben we goed geluisterd naar omwonenden. Het was waardevol om mevrouw Metselaar als vertegenwoordiger van deze groep te horen in de commissievergadering. Daarbij werden de bezwaren benoemd en gevoelens die leven in de wijk. Wij hebben ons ervoor ingezet dat het geld dat in de begroting gereserveerd is voor het anders inrichten van de omgeving ingezet wordt in samenspraak met de omgeving, bijvoorbeeld voor meer vergroening en maatregelen om geluid terug te dringen. Dit hebben we gedaan in de wetenschap dat we niet altijd negatieve gevoelens zullen kunnen voorkomen, maar ons hier wel maximaal voor inzetten.

Als we alle belangen wegen vindt de ChristenUnie het belangrijk om verantwoordelijkheid te tonen en hulp te bieden aan degenen die het hard nodig hebben. We geloven in solidariteit en naastenliefde, en het bieden van een veilige haven aan Oekraïense vluchtelingen past hier bij. Het verbouwen van het recent aangekochte pand aan de Van Galenstraat 40 tot gemeentelijke opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen is voor ons niet alleen een praktische oplossing, maar ook een morele verplichting. Door deze stap te zetten tonen we als gemeente onze betrokkenheid bij het wereldwijde vluchtelingenvraagstuk en bieden we concrete hulp aan degenen die het nodig hebben.

Ook is er veel gesproken over hoe deze opvangplek nu past binnen het integrale plaatje, of anders gezegd, de visie voor opvang voor nieuwe Hattemers in heel Hattem. Wij hebben deze vraag als fractie ook omgekeerd. Waar moet volgens de ChristenUnie een opvangplek aan voldoen? Kleinschaligheid is voor ons belangrijk, omdat het helpt goed te integreren en voorkomt dat voorzieningen overbelast raken. Gewoon een goed dak boven je hoofd, medemenselijk en humaan. En goede mogelijkheden tot interactie met de samenleving. Beschikbaar en passend binnen de budgettaire kaders van onze gemeente. Aan deze voorwaarden voldoet deze locatie.

Kortom, wij hebben ingestemd met dit voorstel dat goed aansluit op waarden van mededogen en gastvrijheid. We snappen echt wel dat niet iedereen deze verbouwing met open armen zal omarmen en maar hopen wel op samen te werken aan een betere toekomst voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeenschap.