ChristenUnie biedt iedere Hattemer verkiezingsprogramma aan

ontvangers1

HATTEM - Onder het motto 'Bloeiend Hattem' biedt de ChristenUnie zijn programma aan aan iedere inwoner. De eerste Hattemers hebben de plannen inmiddels ontvangen uit handen van kandidaat raadsleden. Wie ook het partijprogramma aan huis wil ontvangen kan dat via de site van de ChristenUnie Hattem kenbaar maken.

Lijsttrekker Arend Palland: ‘Hattem mag merken dat de ChristenUnie er voor iedereen is. Daarom bieden we iedere inwoner van onze mooie stad met plezier ons programma aan. Zo hebben we het aangeboden aan Arjan Schrooten. Hij levert als voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging een bijdrage aan de culturele bloei van Hattem.’

Klaas van Dieren (voorzitter HAVO) ontving het programma uit handen van Hans Havinga. Havinga die als derde op de lijst staat:´De Hattemse ondernemers leveren een onmisbare bijdrage aan de bloei van onze prachtige Hanzestad. Maar dat geldt ook voor nieuwe Hattemers die een bijdrage willen leveren aan de lokale samenleving.´ Om dat te onderstrepen, bracht Havinga de onlangs naar Hattem verhuisde familie Steller een partijprogramma. Zij toonden bij de aanbieding van de ChristenUnie-plannen  hun betrokkenheid bij de bloei van Hattem door nog wat tips voor een leefbaarder stad mee te geven.

Rudi de Lange zorgt met zijn reparatieservice in de Kerkstraat voor duurzaam schoeisel. Wat de ChristenUnie met duurzaamheid in Hattem wil, kan de Lange nalezen in het programma dat hij ontving uit handen van de nummer vier op de lijst, Marinus Kers.

En de ChristenUnie laat het niet bij deze vier mensen. Iedere Hattemer die het programma persoonlijk wil ontvangen krijgt dat bezorgd door van een van de kandidaat- raadsleden. Wie daar belangstelling voor heeft, kan dat kenbaar maken via deze link . Wie het programma nu al wil doorlezen, kan het hier doorbladeren of downloaden.

« Terug