Stroomvoorziening in gemeente Hattem

9cfb47cf-3332-4a01-8073-1ff5ab56de30_thumb1920.webp
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door ChristenUnie op 2 november 2023 om 00:47

Stroomvoorziening in gemeente Hattem

HATTEM - De ChristenUnie en het CDA roepen de provincie Gelderland op om mee te werken aan een snelle oplossing voor het overvolle verdeelstation van elektriciteit in Hattem.

Het verdeelstation is vol. Dat is een groot probleem. Niet alleen voor de stroomvoorziening in gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, maar ook voor bijvoorbeeld woningbouw- of verduurzamingsprojecten.” Liander, die de stroomvoorzieningen regelt, geeft volgens de fracties van de CU en CDA aan, dat er op het vroegst een oplossing kan komen in 2031. Reden voor de CU en het CDA om aan de bel te trekken.

“Een oplossing in 2031? Dat is onacceptabel.” zegt ChristenUnie-Statenlid Marieke van de Beek. “Dit moet veel sneller worden opgelost.” 

De CU en het CDA stellen daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten, waarin wordt opgeroepen om een lobby naar Den Haag te starten – in overeenstemming met het besluit wat deze maand in de gemeenteraad van Heerde is genomen. Ook moet er gekeken worden of het verdeelstation minder belast kan worden op andere manieren. 

De plaatselijke fracties van CU en CDA zijn blij dat dit probleem nu provinciaal wordt aangekaart. ChristenUnie fractievoorzitter Arend Palland: “Voor de verduurzaming van Hattem is meer tempo noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor het aansluiten van zonnepanelen bij knooppunt Hattemerbroek”. Fractievoorzitter Teun Juk van het CDA sluit zich hier bij aan: “De stroomvoorziening in Hattem mag niet in gevaar komen. Wachten tot 2031 is onverantwoord. De druk op de netbeheerders moet flink worden opgevoerd.”