Henk Schreuders

Ik ben Henk Schreuders, 38 jaar en ben getrouwd met Tabitha. We zijn vanaf ons huwelijk in 2011 woonachtig in het mooie Hattem. Voor ons een bewuste keuze vanwege de schaalgrootte, sfeer en prachtige omgeving. Wij hebben drie kinderen (Aaron (5), Annika  (3) en Job  (1)). Ik ben werkzaam bij Veiligheidsregio IJsselland; een regionaal samenwerkingsverband van 11 gemeenten dat o.a. brandweerzorg en de coördinatie van crisisbeheersing uitvoert. Ik ben daar afdelingshoofd van een stafteam en bestuurssecretaris. Daarnaast heb ik ook een rol in de crisisorganisatie. Ik ben opgegroeid in Nijverdal en heb in Enschede Bestuurskunde gestudeerd. Kerkelijk ben ik groot geworden in de PKN. Toen ik mijn vrouw heb leren kennen ben ik via haar in geloofsgemeenschap Luctor et Emergo in Oldebroek gaan kerken.

Ik vind het leuk om te merken dat Hattem steeds meer een vertrouwde omgeving wordt. Ik hoefde niet lang na te denken toen ik gevraagd werd door Jurjen of ik open sta voor een functie in het bestuur. Ik heb de overtuiging dat God mij oproept om mijn talenten in te zetten om een bijdrage te leveren aan een duurzame en leefbare samenleving. Dat kan alleen als we werken vanuit Gods Liefde en zijn Hulp daarin aanvaarden. Psalm 1:3 is daarin voor mij een bron van energie: Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt. Daarom wil ik me gaan inzetten in een bestuursfunctie binnen de ChristenUnie Hattem!