Profiel

ChristenUnie Hattem

“De ChristenUnie wil de stad Hattem tot bloei te brengen en zo Micha 6: 8 gestalte geven. Wij hebben visie, moed, wijsheid, dossierkennis, spreken waarheid en zijn onbevangen. Vanuit deze identiteit en waarden besturen wij (waar dat kan) de stad Hattem en zijn speciaal gericht op relaties in gezin en samenleving, kwetsbaren in de samenleving, onderwijs, zorg en duurzaamheid.”
Concreet betekent dit dat we samenwerken met anderen waar dat kan en waar dat nodig is om onze doelen te bereiken. Wij zijn actief in netwerkenen hanteren een concrete spits: elk fractielid en bestuurslid behartigt één of meer speerpunten en heeft het lef die vasthoudend over het voetlicht te brengen.