Meer woningen voor Hattemse jongeren

wonigen.jpg

“Woningen en jongeren in Hattem, het is een soort kip of ei vraag.” Het lijkt net of steeds minder jongeren in Hattem een woning zoeken, maar volgens ons ligt dat precies andersom. “Doordat woningen ‘onmogelijk’ te vinden of ‘veel te duur’ zijn, geven jongeren de moed vaak op en vertrekken ze naar omliggende plaatsen.”

Dit standpunt is in de commissievergadering van maandag 7 september door Marinus namens de ChristenUnie uitgedragen toen de raads- en commissieleden kennis namen van de prestatieafspraken met Triada.

De ChristenUnie is op zich tevreden dat Triada veel aandacht geeft aan energiezuinige woningen. Maar de ChristenUnie heeft wel zorgen over het aantal woningen dat beschikbaar is voor jongeren. Uit  het woonbehoefteonderzoek van 2017 zou blijken dat de groep woningzoekende Hattemse jongeren afneemt.  Marinus Kers:“Het is volstrekt logisch dat onze jongeren Hattem verlaten als er geen woonruimte beschikbaar is. We vragen ons ook af  of de jeugd  de enquête van het onderzoek in 2017 ingevuld heeft. Bovendien zijn we inmiddels bijna vier jaar verder, zodat deze groep alweer van samenstelling is veranderd, en daarmee wellicht ook de behoefte.”

Het tweehurenbeleid (een lagere huur bij een laag inkomen) van Triada kan de jeugdige woningzoeker op korte termijn wat helpen. Wij hebben het college gevraagd om Triada aan te sporen om snel het aantal woningen voor de jongeren te vergroten. Wij behouden de jongeren graag voor Hattem. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en de economie van onze lokale maatschappij.

« Terug