Motie Lelystad

lelystad.jpgzondag 17 februari 2019 20:01

De ChristenUnie is tegen het gebruik van laagvliegroutes en gaat pas akkoord met de opening van Lelystad AirPort wanneer duidelijk is dat laagvliegroutes niet meer nodig zullen zijn. Dit is vorig jaar november besloten op het partijcongres in Zwolle.

Graag roepen wij daarom al onze leden op een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER). Er is een voorbeeld zienswijze opgesteld die wij van harte ondersteunen.

Daarvoor zijn twee mogelijkheden:
Via de site https://hoogoverwezep.nl kunt u HoogoverWezep machtigen om de zienswijze namens u te versturen.
U kunt ook zelfstandig een zienswijze versturen via deze website. Een voorbeeldtekst voor uw zienswijze treft u aan op de website https://hoogoverwezep.nl/Zienswijze
Tot en met 21 februari 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend.
Met een zienswijze kunt u uw mening geven over het ontwerpbesluit en de onderliggende geactualiseerde MER met addendum.

« Terug