Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Oktober 2020

Opening Bono

Elke maandag hebben we een fractievergadering. En dat betekent een ‘christelijke opening’. Meestal met enkele woorden uit de bijbel en een gebed voor onze stad, haar inwoners, het stadsbestuur en ons eigen werk als fractie. Zo laten we ons voor ieder overleg inspireren door wat de basis vormt van de ChristenUnie.

Onlangs verzorgde Hans Havinga de opening op een iets andere wijze. We luisterden samen naar U2 met het nummer Yahweh. Geert Jan Spijker noemt in het boekje Volgers* die song een U2 versie van ‘Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Het is een soort gebed. Voor de stad, dat ze maar mag schitteren. En voor onszelf om ons te behoeden voor woede en snelle kritiek.

We laten u graag (een deel van) de tekst lezen. En het nummer is zeker ook het beluisteren waard.  Zo komen de woorden nog beter binnen.

 

Lees verder

Raad en Corona

We zijn allemaal waarschijnlijk wel een beetje  coronamoe. En toch ook hier weer een korte blik vanuit Hattem op deze pandemie. Want niet alleen in de randstad nemen de besmettingen fors toe. Ook om ons heen zien we nieuwe gevallen. Het RIVM - kaartje van Nederland kleurt langzaamaan steeds roder. Nieuwe en steeds weer strengere maatregelen volgen elkaar op. Om moedeloos van te worden.

In ieder geval heb ik de corona app geïnstalleerd. Mede dankzij de ChristenUnie fractie in den Haag is de app volledig vrijwillig, maar ik roep ieder op dit middel goed in te zetten tegen het virus. Laten we samen de besmettingen zo veel mogelijk buiten de Hattemer stadspoorten houden. Want de gevolgen zijn, vooral voor ouderen soms erg hard. Als lokale fractie hebben we wethouder Hospers opgeroepen om met de zorginstellingen te zoeken naar betere alternatieven dan een bezoekverbod voor naasten.

Lees verder

Auke Schipper over de afgelopen twee jaren

In de zomerperiode (die inmiddels alweer ver achter mij ligt), had ik wat meer tijd om te reflecteren. Want inmiddels ben ik alweer dik twee jaar wethouder namens de ChristenUnie voor onze mooie stad Hattem. Vanaf het moment dat ik de eed heb afgelegd tot aan nu is de tijd vervlogen. In de zomer heb ik met Francien wat meer momenten genomen voor het goede gesprek over mijn baan als wethouder.

Het goede nieuws is dat ik elke dag geniet van mijn werk! Geen moment dat ik met tegenzin naar het stadhuis of andere werkplekken fiets. Ik heb groot plezier in de gesprekken met veel Hattemers die ik tegenkom. Volgens mij worden er ook mooie resultaten geboekt waar de ChristenUnie trots op mag zijn. Een paar voorbeelden zonder de rest tekort te doen, de Markt ligt er weer goed bij, er zijn weer strakke fietspaden aangelegd zoals op de Geldersedijk en binnenkort is ook het Rozenboomspoor aan de beurt. Het hoofdpijndossier bedrijvenpark H2O gaat op dit moment als een speer. Er zijn veel opties, waaronder de komst van een Van der Valk Hotel en de eerste handtekeningen worden binnenkort gezet.

Lees verder

Jan-Anne stelt zich voor

Dag, mijn naam is Jan-Anne van der Wel. Ik ben achtentwintig jaar oud en sinds mei dit jaar woonachtig in de stad waarin mijn vrouw getogen is, Hattem. Al snel na onze verhuizing  heb ik het bestuur van de ChristenUnie benaderd met de vraag of ik een rol zou mogen spelen in de verwezenlijking van christelijke lokale politiek. Ik vind het namelijk belangrijk om te erkennen dat we als mensen niet alles in eigen hand hebben, en wil mij derhalve graag inzetten voor een partij die zijn denken, spreken en doen baseert op een gerichtheid op God. Ik beschouw het als een groot voorrecht dat ik het vertrouwen heb gekregen om de taak van bestuurssecretaris op mij te nemen, en ik kijk ernaar uit om met een gezellig en gemotiveerd team aan de slag te gaan.

Lees verder

‘Tegel er uit, plant er in’

In de raad hebben wij aandacht gevraagd voor vergroening van de Hattemse tuinen.

Hattem scoort hoog (zesde plaats) met zogenoemde tegeltuinen, maar liefst 73,6% van onze tuinen bestaan uit tegels. De ChristenUnie wil dit graag met onze inwoners aanpakken onder het motto: tegel eruit en plant erin. Bekijk hoe Margriet Brouwer samen met ex-steentuinier Arjen Lankman de campagne een impuls geeft.

 

Lees verder

Aliquam erat

Is onze regio ook in de toekomst nog veilig? Een belangrijke vraag voor elke inwoner van Hattem. De Veiligheidsregio Noordoost Gelderland draagt in Hattem zorg voor de veiligheid van ons als inwoners.

De komende raadsvergadering op maandag 26 oktober 2020 staat het risico- en beleidsplan voor de komende vier jaren op de agenda. In dit plan heeft de VNOG 17 risico’s geïnventariseerd. Elk risico is uitgewerkt in de vorm van mogelijke scenario’s en hun impact op inwonders en omgeving. Het regionaal beleidsplan geeft vervolgens aan hoe de VNOG met deze risico’s wil omgaan. Het beeld wat daar naar voren komt is dat de nadruk ligt op incidentbestrijding en minder op preventie.

Lees verder

Meer woningen voor Hattemse jongeren

“Woningen en jongeren in Hattem, het is een soort kip of ei vraag.” Het lijkt net of steeds minder jongeren in Hattem een woning zoeken, maar volgens ons ligt dat precies andersom. “Doordat woningen ‘onmogelijk’ te vinden of ‘veel te duur’ zijn, geven jongeren de moed vaak op en vertrekken ze naar omliggende plaatsen.” 

Dit standpunt is in de commissievergadering van maandag 7 september door Marinus namens de ChristenUnie uitgedragen toen de raads- en commissieleden kennis namen van de prestatieafspraken met Triada. 

Lees verder

Contact

Henk Schreuders, voorzitter
ahschreuders@gmail.com
0622987214

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts