Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Maart 2018

ChristenUnie Hattem is helemaal klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. We voelen/weten ons zo vlak voor de verkiezingen rijk gezegend met onder meer:

een topteam + veel publiciteit + Gert-Jan Segers, ons landelijke kopstuk, die het geweldig vond in Hattem  + geslaagde teamdag + gave filmpjes op de sociale media + Elbert Smelt, Trinity, onze beroemde lijstduwer + Harm Koekoek, onze filmproducent  (16 jaar!) + Arend Palland, onze lijsttrekker en politieke belofte (volgens Gert-Jan) + Margriet Brouwer, onze powerwoman + de huidige zeer ervaren CU raadsleden + Henk Buitenhuis en Peter de Jonge, onze posterplakkers + Martijn de Boer, onze vormgever + Luuc Teuben jr, het brein achter onze sociale mediacampagne + alle ideeën om Hattem tot bloei te brengen + alle Hattemers die zeggen deze keer op ons te willen stemmen.

Bekijk alle filmpjes

 

Wat kun je doen om ons te helpen?

 • Vraag om Gods onmisbare zegen voor Arend, Margriet, Hans, Marinus en Henk in je gebed;
 • Kom naar onze gebedsavond op zondagavond 18 maart van 20-21 uur bij Margriet Brouwer, De Mate 42 Hattem. Van harte welkom!
 • Deel de berichten van ChristenUnie Hattem en Arend Palland op Facebook/Twitter/Instagram. Doen!
 • Elke stem telt, zeker in Hattem. Als iemand in je omgeving niet kan stemmen, regel dan een machtiging;

Maak een gift over tnv ChristenUnie Hattem, rekeningnummer NL03 RABO 0325705437. We kunnen extra campagnebudget heel goed gebruiken. We willen na 21 maart blijvend investeren in communicatie met onze achterban én de inwoners van Hattem.

Ansichtkaartje voor alle Hattemers

Deze week vindt iedere Hattemer een ansichtkaart van ons mooie bloeiende Hattem in de brievenbus met als afzender onze kandidaten-top vijf.

In actie voor super in 't Veen

Op woensdag 14 maart bezoekt de Gelderse ChristenUnie-fractie het Veen.  De toekomstige woningbouw daar moet de komst van een derde supermarkt mogelijk maken, aldus Arend Palland die namens de Hattemse ChristenUnie de statenleden ontvangt. Tijdens het bezoek stellen de statenleden zich op de hoogte van de ontwikkeling van het Veen tot woongebied. Om half tien start de ChristenUnie Statenfractie haar bezoek bij kringloopwinkel Twice in a Lifetime. Daarna brengen de provinciale politici een bezoek aan verschillende ondernemers en bewoners van Het Veen om van hen te vernemen hoe ze aankijken tegen de ontwikkeling tot woongebied.  Natuurlijk gaan de statenleden ook in gesprek met de Hattemse raadskandidaten.

Lees verder

Hattem kan opnieuw aan de slag met verkeersveiligheid

De  gemeenteraad stelde 5 maart unaniem het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vast. Het nieuwe plan is in nauw overleg met veel Hattemers tot  stand is gekomen.  Het college gaat nu een uitvoeringsplan maken waarbij opnieuw de inwoners van Hattem worden betrokken. De ChristenUnie heeft aangedrongen op een goede balans tussen inspraak en uitvoeren.

Lees verder

Bezoek Bedrijvenkring Hattem

Bedrijvenkring Hattem is op 20 februari door Marinus Kers en Jacobien van der Worp bezocht.  De bijeenkomst begon met een presentatie over de herontwikkeling van ’t Veen met woningbouw. Op de locaties Antartica/Beter Bed, wil Nikkels Projecten zo’n 112 woningen in verschillende prijsklassen realiseren. Ook is het de bedoeling om het zuidelijke deel van ’t Veen snel te heronwikkelen naar woningbouw. Dit is het gedeelte waar Consmema zat en waar HR Groep (voorheen Brimos) nog zit.

Lees verder

CU Hattem doet in Hanzeheerd de Bongerd

De handen zijn uit de mouwen gestoken voor NLdoet en de mensen in de Bongerd hebben een gezellige middag gehad.

Meer foto's op onze site

Klimaatnota aangenomen

Op 5 maart werd de klimaatnota aangenomen in de raad. In deze nota zijn een aantal voorstellen van de ChristenUnie verwerkt. Daardoor hebben we in Hattem een Energieloket waar iedereen een energieadviesgesprek mee kan aanvragen. Ook gaat de gemeente inventariseren welke maatregelen getroffen kunnen worden aan de gemeentegebouwen. En tot slot is er een subsidieregeling voor minima in het leven geroepen. Al met al een mooi resultaat en ook een beloning voor de constructieve houding van de ChristenUnie. 

Dit zijn natuurlijk nog maar de eerste kleine stapjes op weg naar een duurzamer Hattem. Die route blijven we graag volgen. Naar een energieneutraal Hattem. Door zonnepanelen te realiseren op het gemeentelijk vastgoed. Door installatie van laadpalen te faciliteren en door nieuwe huizen energieneutraal te laten bouwen. Stem dus voor een Bloeiend Hattem: ChristenUnie.

 
 
 

Onze kandidaten

 
       
 
  Arend Palland   Margriet Brouwer   Hans Havinga  
 
 
 
 

 
       
 
  Marinus Kers   Henk Leskens   Alle kandidaten  
 
 

Agenda

 • 14/03 Bezoek fractie ChristenUnie Provincie Gelderland aan t’ Veen
 • 15/03 Verkiezingsdebat in raadszaal stadhuis (RTV Hattem)
 • 17/03 De straat op met ChristenUnie Hattem
 • 18/03 Gebedsavond bij Margriet Brouwer (20.00 uur)
 • 21/03 Gemeenteraadsverkiezingen
 • 24/03 Afterparty campagne bij Arend Palland


  Agenda

Contact

Jurjen van Keulen, secretaris
Stettin 15
8052 BS Hattem
cuhattem@famkeulen.nl
038 4578918Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts