Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

December 2020

Woonzorgzone

Een stap voorwaarts
Op 24 november zijn de plannen voor de woonzorgzone langs de Gelderse Dijk vastgesteld in de gemeenteraad. Vooruitgang waar we blij mee zijn. Omdat we eindelijk concrete stappen zetten in het realiseren van appartementen voor ouderen. Stichting de Luwte krijgt de ruimte om jonge Hattemers met een hulpvraag een veilige plek dicht bij het ouderlijk huis te bieden. De Zaaier en de van Heemstraschool kunnen werken aan een gebouw waarin de kinderen veilig en gezond kunnen leren

Lees verder

Waardig Ouder Worden

Op Zaterdag 12 december heeft een groot aantal organisaties het manifest ‘Samen Ouder Worden’ ondertekend. Op initiatief van de ChristenUnie is dit uitgewerkt tot een Hattemse variant. De ondertekenaars beloven samen te werken aan een actieplan ‘Waardig ouder worden’ voor Hattem.

In de periode voorafgaand aan de ondertekening zijn heel wat telefoongesprekken gevoerd om de ondertekenaars te betrekken bij het plan. We merken dat onze ouderen twee belangrijke behoeften hebben: passende woonruimte binnen het vertrouwde Hattem en contact. Het laatste is in deze dagen misschien nog wel belangrijker dan het eerste. Met het initiatief willen we een beweging binnen Hattem veroorzaken die dat in gang zet.

Lees verder

Voortgang op ‘t Veen

Als raadslid is geduld een belangrijke eigenschap. Voor de locatie ’t Veen is het zekers van belang om geduld te hebben. Al jaren wordt er gesproken over woningbouw op ’t Veen. Het ziet er nu toch echt naar uit dat de verkoop en bouw van de eerste woningen zal starten. Deze raadsperiode is het bestemmingsplan voor de bouw van de eerste 130 woningen vastgesteld en de Raad van State heeft het plan onherroepelijk verklaard. Soms wil ik als raadslid dat alles veel sneller gaat. Maar dat kan niet altijd, al helemaal niet bij woningbouw, dit komt doordat Hattem beperkte locaties heeft en de procedures nemen nu eenmaal veel tijd in beslag. Toch zien we dat er in de afgelopen tijd veel plannen zijn gekomen om te gaan bouwen. Een kleine duizend woningen (appartementen, grondgebonden woningen, huur, koop) worden er in de komende jaren bijgebouwd. Plannen die werkelijkheid moeten worden. Het eerste stuk industrieterrein van ’t Veen wordt ontwikkeld naar duurzame woningbouw, eindelijk beweging na jarenlang van geduld hebben. En dat is goed nieuws voor de woningzoeker. Geduld wordt beloond! 

https://www.hattem-nieuwbouw.nl/het-veen

Lees verder

Persoonlijke wensen aan het eind van 2020

Arend Palland

Het was een bizar jaar. De samenleving werd stilgezet. We moesten in de donkerste momenten afscheid nemen van dierbaren. Maar daardoor kregen we ook weer meer oog voor wat er echt toe doet. Vertrouwen in plaats van wantrouwen. Zorgzaamheid in plaats van ieder voor zich. Die verandering begint niet in de raadzaal. Die begint bij ons thuis. In de straat. Waar we anderen ontmoeten. Door om te zien naar onze naaste. Wij geloven dat we zo zijn bedoeld. Geschapen om naar elkaar en Gods schepping om te zien. Met geloof, en hoop. In tijden van duisternis. In tijden van kerst. Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Fijne kerstdagen gewenst!

Hans Havinga

Er is veel moois gebeurd in Hattem. Ondanks, maar hoe raar het ook mag klinken, vaak ook dankzij Corona. Als gemeenteraad slaagden we er samen met het college in om de Hattemse ondernemers en cultuur aan passende steun te helpen. Maar ook is Hattem veiliger en rustiger geworden dankzij de uitgevoerde herinrichting van wegen.

Soms kostte het me wel eens moeite om na hele dag online colleges te geven aan jonge mensen ‘s avonds nog uren te vergaderen in commissie of gemeenteraad. Alle respect voor de voorzitters van de commissievergaderingen en de raadszittingen. Van Toon van Asseldonk namen we dit jaar afscheid. Marleen Sanderse trad aan, onze nieuwe burgemeester die nu ook letterlijk met de hamer zwaait en daarmee een nieuw element in de vergadercultuur inbrengt. Het lijkt me vooral voor de nieuwe burgemeester een hele klus om in deze tijd contacten op te bouwen in het Hattemse. Daar wens ik haar dan ook veel sterkte bij.

Persoonlijk heb ik onder meer genoten van de leuke, maar soms ook emotionele contacten tijdens het rondbrengen van boodschappen voor de HAVO, samen met een aantal andere vrijwilligers. Mooi om te zien dat er in ons stadje zoveel positief ingestelde mensen wonen en dat we er ondanks alles behoorlijk in slagen om om te zien naar elkaar. Ik hoop en bid dat we het volhouden om dat vast te houden binnen Hattem. Daar mogen we allemaal ons steentje aan bijdragen. Een heel goed 2021 gewenst!

(foto: fotovitalis.nl)

Marinus Kers

Afgelopen jaar was vreemd, maar ook weer niet. Een aantal bekende onderwerpen stonden weer op de agenda in de raad en veel vergaderingen zijn digitaal gewoon doorgegaan. De digitale sprong voorwaarts is hiermee gemaakt om dit vaker te doen. Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst al mijn cursussen voor mijn permanente educatie online gevolgd. Het contact met de mensen om je heen mis je dan wel, het is zo puur functioneel. Zo heb ik dit jaar ook ervaren in de raad en in mijn werk en mijn bedrijf waar de helft van mijn collega’s thuis werkt.

Het informele contact waardoor je meer helder krijgt wat iemand beweegt ontbreekt en heb ik gemist. Dan ben je blij met je partner, je gezin. Maar ik besef ook dat er veel gemis aan contact is. In een onderzoek in Hattem kwam naar voren dat er nogal wat eenzaamheid gevoeld wordt. Dat doet ons beseffen dat er binnen de kerken en daarbuiten werk aan de winkel is. Daarin kunnen wij Gods liefde doorgeven.

Als ik op dit jaar terugkijk naar onderwerp nummer één in de commissie en raadsvergaderingen dan is dat duurzaamheid. Als dit onderwerp op de agenda stond heb ik in mijn bijdragen vaak benoemd dat wij moeten consuminderen en bewust moeten omgaan met  energie. Zo moedigen wij energieopwekking via zon en wind aan.
Als lid van de rekenkamer commissie heb ik bij mogen dragen aan het rapport “ontcijferen van cijfers” dat als doel heeft om cijfers zo te presenteren dat cijfers inzicht geven welke financiële gevolgen een besluit kan hebben. Daarnaast is het rapport onderzoek bestrating markt- en kerkplein opgeleverd met een handreiking om ambities en risico’s bij grote projecten beter te kunnen beheersen. Compliment voor onze wethouder Auke Schipper is dat de tweede aanpak een stuk beter is gegaan dan de eerste keer bestraten van de Markt en het Kerkplein.

Van fouten leren we en zo mogen wij ook vooruitzien naar het jaar 2021 waar ik allereerst wens dat wij elkaar weer live mogen ontmoeten formeel en informeel en vooral weer meer onbezorgd mogen genieten van het leven dat God ons geeft. Dankbaar voor God in mijn leven wens ik u fijne feestdagen en een goed en gezegend 2021 toe.

Margriet Brouwer

Een bijzonder jaar is 2020.Thuiswerken, thuisonderwijs, thuisbezorgd….alles gebeurt thuis. Kerkdiensten volg je thuis aan de keukentafel, online vergaderingen, zoom-meetings, teamsoverleg, onze keukentafel is intensief gebruikt dit jaar. 

Ook heb ik afgelopen jaar veel stukken gelezen aan deze keukentafel. Stukken voor de commissie en de raad. En dat zijn uiteenlopende zaken, van minimaregelingen tot warmtevisie. Een belangrijke besluit heeft de raad afgelopen periode genomen over de woonzorgzone aan de Geldersedijk. Ik hoop dat op de plek van de oude ijsbaan veel mensen een nieuw thuis gaan krijgen. En dat veel kinderen zich mogen thuis voelen op de nieuw te bouwen school. Een mooie plek in Hattem waar oud en jong elkaar ontmoet. 

Ik ben dankbaar voor het veilige thuis dat wij in Hattem hebben. Mijn wens voor 2021 is dat iedereen een veilig thuis heeft.

ChristenUnie Hattem Jaaroverzicht 2020

 

Contact

Henk Schreuders, voorzitter
ahschreuders@gmail.com
0622987214

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts