Leven in een b(l)oeiende stad

Leven in een b(l)oeiende stad

Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei (vrij
naar Jeremia 29:7)

De ChristenUnie gaat voor een Hattem om door te geven. Een Hattem met een boeiend centrum, een prettig woonklimaat en een rijk verenigingsleven. Een Hattem dat meehelpt bij het oplossen van lokale vraagstukken zoals zorg en onderwijshuisvesting. En een Hattem dat ook naar vermogen een bijdrage levert aan de oplossing van bovenlokale problemen zoals het vluchtelingenvraagstuk en de opwarming van de aarde. En een bijdetijds Hattem waarin traditionele handel en wandel afgewisseld wordt met nieuwe, digitale vormen van ondernemen, zorg verlenen en relaties onderhouden.

De ChristenUnie geeft zo’n Hattem graag door aan een volgende generatie inwoners en ondernemers, maar ook aan de toerist of de werknemer die van Hattem afhankelijk is voor zijn rust of werk. Als ChristenUnie Hattem willen we dat onze mooie stad Hattem steeds meer tot ontwikkeling komt. Wij zetten ons daarom in voor de bloei, de ‘Shalom’ van de stad en al haar burgers. We beseffen dat niet alles maakbaar is en dat het kwade nog steeds veel schade berokkent, maar we leven ook met de hoop dat God kan helpen. Wij geven in dit vertrouwen graag handen en voeten aan ons geloof en zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van deze stad.

Als beweging van betrokken christenen vinden we drie doelen belangrijk.

1. In Hattem leef je mee - mee leven

Iedereen telt en leeft mee in onze mooie stad. Het maakt daarbij niet uit of je een beperking hebt, een gevorderde leeftijd kent of dat je bijvoorbeeld ambitieuze ondernemer bent. Als het nodig is dat anderen mee leven om de ander mee te kunnen laten leven, bevorderen we dat.

2. In Hattem leef je vrij - vrij leven

In Hattem kun je -ook buiten je huis - of kerkdeur – in vrijheid vorm geven aan je levensovertuiging. Of je nu liberaal, socialist, agnost, christen of wat dan ook bent, maar altijd met liefdevol respect voor andermans kijk op de zaak.

3. In Hattem leef je duurzaam - door leven

Hattem maken we duurzaam klaar voor de volgende generatie. We investeren in de toekomst van onze jeugd. In dit verkiezingsprogramma werken we deze drie ideeën uit op de onderwerpen waar Hattem de komende jaren mee aan de slag moet.