Betrokkenheid bewoners bij bestuur

Betrokkenheid bewoners bij bestuur

Wij willen in de lokale politiek in Hattem een kleine revolutie veroorzaken als het gaat om zeggenschap over ons eigen stadje. Naast de representatieve democratie (op basis van vierjaarlijkse verkiezingen) is het tijd voor democratische vernieuwingen. De verbinding
tussen de raad en inwoners kan beter. Bovendien heeft de Hattemse raad de Participatiecode vastgesteld. De verbinding tussen de raad en inwoners kan nog steeds beter.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

Hattem is een gemeente die niet alleen zelf allerlei activiteiten oppakt maar initiatieven van inwoners faciliteert, verbindingen tot stand brengt en vooral betrokken inwoners centraal stelt. Oftewel: samen denken, samen besluiten, samen doen en samen leren.

Een gelote burgerraad biedt ruimte aan inwoners om over specifieke onderwerpen mee te denken. De Omgevingswet geeft mogelijkheden deze aanpak in praktijk te brengen. Als daar in Hattem belangstelling voor is, willen we hier werk van maken.

Een deel van het gemeentebudget wordt, als het aan de ChristenUnie ligt, voortaan besteed door de burgers zelf.