Goed bestuur

Goed bestuur

Lokaal wat kan, regionaal wat moet. De ChristenUnie Hattem is voor samenwerking met omringende gemeenten maar wil lokaal maatwerk blijven organiseren voor inwoners.

Hattem heeft ervoor gekozen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en koos daartoe voor samenwerking binnen de Regio Noord-Veluwe (RNV). Binnen de RNV draait Hattem als volwaardige partner mee. Voor economische samenwerking richt de blik van Hattem zich op samenwerking in de Regio Zwolle.

Intergemeentelijke samenwerking kan leiden tot het verlies van democratische controle door de inwoners van Hattem en een te hoge werkdruk op ambtenaren doordat de taken van de gemeente toenemen.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

De ChristenUnie is voor de verbetering van de bestuurskracht en –kwaliteit binnen onze gemeente. Er komen grote thema’s op Hattem af. Die vragen om strategische keuzes en een proactieve houding bij het zoeken naar samenwerkingsvormen.