Veiligheid

Veiligheid

Als je vraagt naar het belangrijkste kenmerk van Hattem, roemen veel mensen de kleinschaligheid en daarmee de veiligheid van onze gemeente. De sociale cohesie is een belangrijke voedingsbodem voor een veilig leefklimaat. De wijkagenten leveren een belangrijke bijdrage in die situaties waarin het mis dreigt te gaan.

Zij kennen hun ‘pappenheimers’. Het is goed voor Hattem wanneer dat zo blijft.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

De burgerlijke overheid stimuleert via buurt, kerk en club activiteiten waardoor mensen elkaar beter leren kennen en naar elkaar omzien.

Hattem bundelt de krachten met omliggende gemeenten zodat bij vergelijkbare problematiek met één stem kan worden gesproken in de veiligheidsregio.

De gemeente stimuleert particuliere initiatieven om onraad in de buurt te voorkomen, maar neemt samen met de politie ook initiatief om huisinbraken te voorkomen.

De gemeente draagt zorg voor de veiligheid en privacy van burgers door adequate bescherming van (digitale) gegevens.