Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer vormen een bijdrage aan onze persoonlijke vrijheid, maar brengen ook risico’s met zich mee. Hattem is een relatief veilige gemeente. Het aantal verkeersslachtoffers in Hattem is zeer gering in vergelijking met andere plaatsen. Dat neemt niet weg dat veiligheid voor de ChristenUnie uitgangspunt nr. 1 blijft bij gemeentelijke verkeersvraagstukken. Zwakkere verkeersdeelnemers zoals kinderen, fietsers en voetgangers verdienen de meeste bescherming.

Verder is Hattem redelijk goed bereikbaar met fiets, openbaar vervoer en de auto. De combinatie fiets-trein of fiets-bus voor het woon werkverkeer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook doen veel recreatieve fietsers Hattem aan.

Het gebruik van fossiele brandstoffen brengt risico’s met zich mee voor ons milieu en onze gezondheid.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

Fietsen naar school moet veilig blijven. Belangrijke routes naar scholen willen we fietsvriendelijker inrichten.

De Hattemse binnenstad is minimaal in de zomermaanden autovrij. Boodschappen doen op de fiets wordt aantrekkelijk door betere fietsparkeerplekken.

In de binnenstad houden we rekening met bewoners, ondernemers, winkelend publiek en toeristen. Boodschappen doen op de fiets wordt  aantrekkelijker door een voldoende aanbod van fietsparkeerplekken. In de zomermaanden houden we ‘s middags in ieder geval de Kerkstraat autovrij.

Nu de wijk Assenrade bijna volledig ontwikkeld is, is er meer aandacht nodig voor de veiligheid op de Burgemeester Bijleveldsingel door middel van zebra’s en snelheidsbeperkende maatregelen. Ook de uitgang van Assenrade naar de Waalstraat moet ruimer en overzichtelijker worden ingericht.

Fout en hinderlijk parkeren - terwijl officiële parkeerlocaties matig bezet zijn - moet worden aangepakt. Maar dan moeten er wel voldoende parkeermogelijkheden zijn.

In toekomstige verkeer- en vervoersplannen (GVVP’s) wordt CO2-emissiereductie een vast onderdeel van het beleid. Het GVVP geeft aandacht aan alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en de fiets.

Hattem gaat als het aan ons ligt aan de slag met een fietsagenda. Deze omvat plannen voor het stimuleren van (veilig) fietsgebruik. Onderdelen daarvan zijn: fietssnelroutes op de meest gebruikte trajecten en een infrastructuur die is afgestemd op zowel recreatief-, als woon-werkfietsgebruik.