Duurzaamheid

Duurzaamheid

In de afgelopen jaren heeft Hattem geïnvesteerd in een toekomstbestendige riolering en duurzame straatverlichting. Het laatste onderdeel is nog niet helemaal afgerond. En er is meer mogelijk op het gebied van duurzaamheid.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

In 2025 is Hattem een energieneutrale gemeente: we wekken binnen de grenzen van Hattem net zoveel energie op als we in onze gemeentelijke organisatie, huizen, scholen en bedrijven verbruiken. We concretiseren voortvarend de uitvoering van de in 2017 aangenomen klimaatnotitie.

De gemeente stimuleert projecten en initiatieven die bijdragen aan een circulaire econonie. Dat is een economie waarin producten en materialen worden hergebruikt en waarin grondstoffen hun waarde behouden.

Hattem dient weer over een volwaardig en bereikbaar brengstation voor grof afval te beschikken.

Nieuwbouw in Hattem is gasloos zodra de alternatieven daarvoor in voldoende mate voorhanden zijn. Eigenaren van bestaande woningen worden gestimuleerd om hun woning te ontkoppelen van het gasnet zodra de alternatieven daarvoor in voldoende mate voorhanden zijn.

De gemeente handhaaft stimuleringsmaatregelen voor huisisolatie en gebruik van zonneenergie of breidt deze uit waar dat mogelijk is. In Hattem bevorderen we particuliere Initiatieven om het e-rijden te stimuleren. Initiatiefnemers voor laadpalen op de Bleek, bij de Parkeergarage en de Jachthaven worden gestimuleerd in hun streven.

De gemeente Hattem voert een duurzaam inkoopbeleid. Onderdeel daarvan is lokaal inkopen waar mogelijk en verantwoord om lokale werkgelegenheid te bevorderen en om milieubelasting door transport te voorkomen. In Hattem stimuleren en faciliteren we particuliere initiatieven voor collectieve duurzame energievoorziening.

De gemeente stimuleert eigen verbouw van groenten en fruit en geeft aan welke gronden beschikbaar zijn om al-dan-niet tijdelijk een volkstuin/stadsakker te beginnen.