Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling

Hattem is niet alleen woonplaats, maar ook werkplek. De ChristenUnie zet zich graag in om Hattem aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor nieuwe en bestaande bedrijvigheid. Dat is goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor de duurzaamheid, want de afstand tussen wonen en werken wordt daarmee bekort.

In het verleden is door de drie gemeenten (Hattem, Heerde en Oldebroek) besloten een gezamenlijk bedrijventerrein (H2O) te ontwikkelen. Een zeer ambiteus plan dat in de uitvoering heeft geleden onder de recente crisisjaren en de haperende samenwerking tussen de drie deelnemers. Inmiddels is het economisch klimaat verbeterd. Er liggen kansen voor creatieve oplossingen om dit terrein beter op de kaart te zetten.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

De gemeente is voorwaardenscheppend voor bedrijvigheid in Hattem. Dat is van belang voor de werkgelegenheid en een bloeiend Hattem. ‘Samen Hattem’ is een prima initiatief maar er moet ook oog zijn voor besluitvaardigheid. Ondernemen vraagt soms om een sneller besluit door de gemeente, zodat kansen benut kunnen worden.

De gemeente nodigt lokale ondernemers nadrukkelijk uit bij aanbestedingen door gemeente. Wanneer een ondernemer ook duurzaamheid en ‘social return’ kan bieden, maakt dat onderdeel uit van de aanbestedingsafwegingen.

Deugdelijke plannen voor de herontwikkeling van het Veen verdienen het om met vaart uitgevoerd te worden. De ontwikkeling van het Veen biedt ook ruimte voor de vestiging van een derde (discount) supermarkt.

We zijn voor samenwerking in de regio, maar we zijn ook van mening dat wij ons met bedrijventerrein H2O sterker moeten profileren en de gunstige ligging van dit terrein beter moeten benutten. Aan de bedrijven op ’t Veen moet een beter perspectief worden geboden zodat ze een verhuizing naar bedrijventerrein H2O sneller zullen overwegen.

We leven graag in een bloeiende stad. De zondagsrust in onze stad draagt daar aan bij. Zo ontstaat er tijd voor ontmoeting, zorg en bezinning. Die rust houden we dan ook graag in stand. Bovendien draagt het bij aan diversiteit in het winkelaanbod, doordat kleine winkeliers ook een dag ontspanning wordt gegund.