Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling

De ChristenUnie signaleert een toenemende vraag naar (betaalbare) woningen in Hattem. Ook steeds meer mensen van buiten ons mooie stadje weten de kracht en pracht van Hattem op waarde te schatten. De invoering van de Omgevingswet is een krachtig instrument om de ambities van inwoners beter tot hun recht te laten komen.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

Assenrade gaat zijn laatste fase in, dus is het de hoogste tijd om ‘t Veen rijp te maken voor woningbouw. Door deze groei stimuleren we de bedrijvigheid in Hattem en dit komt ook de binnenstad ten goede.

Het woningaanbod in Hattem moet sociale cohesie bevorderen. Voor elk budget en elke samenlevingsvorm moet in Hattem woonruimte beschikbaar zijn.

Wij zetten ons in voor betaalbare huurwoningen zodat jongeren en ouderen in Hattem kunnen blijven wonen. Bij deze woningbouw kan dan ook ruimte geboden worden aan kleinschalige woonvormen of begeleid wonen.

De invoering van de Omgevingswet vraagt veel energie van de gemeentelijke organisatie. Hattem doet er verstandig aan als kleine gemeente bij de invoering er van samen op te trekken met andere gemeenten.