Sport / Cultuur

Sport / Cultuur

In 2017 heeft de gemeenteraad de Sportagenda aangenomen. Belangrijke elementen daarin zijn het stimuleren van initiatieven van verenigingen. Ook biedt de Sportagenda ruimte om zoveel mogelijk Hattemers in beweging te houden. Dat draagt bij aan gezondheid en sociale cohesie.

Verder is Hattem aantrekkelijk voor inwoner en toerist dankzij prachtige musea, oude bouwwerken en een bloeiend cultureel - en verenigingsleven dankzij de inspanningen van veel vrijwilligers. De rijke Hattemse geschiedenis geven we graag door aan onze jongeren via het onderwijs en excursies. Dat houden we graag zo.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

De gemeentelijke overheid stimuleert samenwerking tussen culturele instellingen en de scholen.

De gemeente stimuleert en faciliteert gezamenlijke initiatieven van verenigingen en instellingen om leden en vrijwilligers te werven.

De gemeente licht samen met de culturele instellingen het vergunningenstelsel door om dit, waar het maar kan te vereenvoudigen. Daarmee kunnen de kosten voor diverse vergunningen omlaag. En wellicht kan de noodzaak tot het aanvragen van een vergunning vervallen.

Wat (deels) met gemeenschapsgeld wordt bekostigd moet eenvoudig toegankelijk zijn voor de gemeenschap.

Kinderen uit armoedesituaties moeten mogelijkheden houden om gratis deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten.

Alcoholconvenanten tussen sportverenigingen onderling en de gemeente worden gestimuleerd, evenals het naleven er van.