Zorg

Zorg

Mensen die hun leven lang in Hattem gewoond hebben moeten ook in Hattem oud kunnen worden. Er moet dus voor Hattemers voldoende plaatsen beschikbaar zijn. In toenemende mate vervullen kerken een gewaardeerde rol bij zorg en hulpverlening. Gelukkig weten kerken en overheid elkaar in Hattem te vinden en te waarderen. 

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

De ontwikkelingen in de zorg vragen er om dat in goed overleg tussen de gemeente Hattem, zorgaanbieder Hanzeheerd en een derde partij gekeken wordt naar zware zorg (ZZP 4 t/m 10) in een zgn. twee onder één kap gebouw. Multifunctionaliteit kan er voor zorgen dat er op flexibele wijze wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte waarin voldoende intramurale verblijven of eenheden zijn gevestigd. Een woningcorporatie zou hierbij betrokken kunnen worden. In ons land kennen we hiervan al voorbeelden, uitgebreide zelfs, waar naast zorg ook het onderwijs een rol in speelt.

In omgevingsplannen moet de gemeente ook particulier opgezette, kleinschalige zorgverlening mogelijk maken. De ChristenUnie Hattem is dan ook voor verbinding van de locaties van zorgcentra. Het is hierbij ontzettend belangrijk om vraag aan aanbod in balans te brengen.

Hattem draagt ruimhartig zijn steentje bij als het gaat om woonruimte voor en begeleiding van vluchtelingen. Niet alleen de wettelijke taakstelling is wat de ChristenUnie betreft leidend, maar ook christelijke bewogenheid en rechtvaardigheid.

Wij willen in samenwerking met de woningcorporatie zoeken naar extra mogelijkheden om (te) lang wachtende statushouders in de AZC’s aan woonruimte te helpen. Het bedrijfsleven willen wij stimuleren om bij het zoeken naar personeel ook te denken aan deze doelgroep.