Jeugdzorg

Jeugdzorg

Jongeren kunnen om allerlei redenen in de knel raken. Om daar het hoofd aan te bieden, heeft de professionele jeugdzorg de bijzondere aandacht van de ChristenUnie.

De ChristenUnie ziet dan ook het volgende voor zich…

De ChristenUnie kiest bij jeugdzorg voor vier uitgangspunten:

    1.    opvoeden in plaats van problematiseren
    2.    het gezin in het dagelijkse leven is uitgangspunt
    3.    niet het systeem maar de inhoud staat centraal
    4.    de veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens

We leggen dus sterk de nadruk op de eigen kracht van gezinnen, aangevuld met hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en eventueel specialistische zorg waar dat nodig is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin neemt daarbij een centrale plaats in.

Inkoop door de gemeente van specialistische jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs maar vooral op kwaliteit en zoekt aansluiting bij de identiteit die past bij het betrokken gezin. De gemeente wijst ouders actief op de mogelijkheid om via een Persoonsgebonden Budget identiteitsgebonden zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg zelf niet heeft ingekocht. De administratieve afwikkeling moet accuraat, transparant en ondersteunend zijn voor onze inwoners.

Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij een integrale visie op jeugdhulp.

Tenslotte: De ChristenUnie ondersteunt en stimuleert particuliere initiatieven die begeleid wonen voor jongeren in Hattem (beter) mogelijk maken.