Gesponsorde rotondes in Hattem, wanneer?

rontonde.png

In veel plaatsen zijn ze al te zien: rotondes met daarop de mededeling dat beplanting en verzorging gesponsord worden door een lokale onderneming. De ChristenUnie heeft in mei 2019 al een motie van die strekking ingediend. Deze is door alle partijen omarmd en ook wethouder Carla Broekhuis toonde zich enthousiast.

Inmiddels zijn we twee jaar verder, terwijl nog nergens een bordje in de rotondegrond is te zien. In de raadsvergadering van 31 mei vroeg Hans Havinga daarom opnieuw naar de stand van zaken. Carla Broekhuis, de wethouder die over de uitvoering van de motie gaat, zegde toe dat de sponsoring direct na de zomervakantie van 2021 zal zijn geregeld.

We volgen de ontwikkelingen met belangstelling, want sponsoring biedt een mooie win-winsituatie: verzorgde rotondes tegen minder kosten voor de gemeente en een bescheiden reclame voor onze lokale ondernemers. Van onze ondernemers begrepen we al dat er animo voor is, dus wellicht zijn binnenkort de namen van de eerste sponsoren te zien.

« Terug