Waardig ouder worden

2.png

Op Zaterdag 12 december heeft een groot aantal organisaties het manifest ‘Samen Ouder Worden’ ondertekend. Op initiatief van de ChristenUnie is dit uitgewerkt tot een Hattemse variant. De ondertekenaars beloven samen te werken aan een actieplan ‘Waardig ouder worden’ voor Hattem.

In de periode voorafgaand aan de ondertekening zijn heel wat telefoongesprekken gevoerd om de ondertekenaars te betrekken bij het plan. We merken dat onze ouderen twee belangrijke behoeften hebben: passende woonruimte binnen het vertrouwde Hattem en contact. Het laatste is in deze dagen misschien nog wel belangrijker dan het eerste. Met het initiatief willen we een beweging binnen Hattem veroorzaken die dat in gang zet. 

Tijdens het zetten van de handtekeningen hebben een aantal kinderen kaarten voor ouderen in de kerstboom gehangen. De kaarten zijn gemaakt door leerlingen van De Zaaier en het Greijdanus. De volgehangen spar krijgt een plekje in de hal van de Bongerd. Dat lijkt de ChristenUnie een mooi symbool, want één van de onderdelen van het manifest is werken aan verbinding tussen jong en oud. Nadat ook Inge van Loo van de Hanzeheerd getekend heeft, verlaat de fietskaravaan De Bongerd. 

Samen met Hans Havinga heeft Arend Palland  door druilerig Hattem gefietst om de handtekeningen op te halen. Die ondertekening biedt meteen gelegenheid om even bij te praten. In die gesprekken is eigenlijk maar één refrein: help de ouderen in Hattem verder met contact en onderdak. Dit manifest is een goede zaak, maar iedere Hattemer kan ook zonder manifest meteen al aan de slag voor zijn naaste. Er zijn gelukkig al veel goede initiatieven in onze stad van bijvoorbeeld de SWH, particulieren en kerken. Maar we hebben ook een paar nieuwe ideeën gehoord.

Het manifest is ondertekend door vertegenwoordigers van de politieke partijen, Hanzeheerd, SWH, Het Baken, Driezorg, Buurtzorg Hatten, KBO en PCOB. De ondertekenaars gaan na de kerstdagen aan de slag om de voornemens te vertalen in concrete activiteiten.

« Terug