Woonzorgzone

1.png

Op 24 november zijn de plannen voor de woonzorgzone langs de Gelderse Dijk vastgesteld in de gemeenteraad. Vooruitgang waar we blij mee zijn. Omdat we eindelijk concrete stappen zetten in het realiseren van appartementen voor ouderen. Stichting de Luwte krijgt de ruimte om jonge Hattemers met een hulpvraag een veilige plek dicht bij het ouderlijk huis te bieden. De Zaaier en de van Heemstraschool kunnen werken aan een gebouw waarin de kinderen veilig en gezond kunnen leren

Afwegingen
Tijdens de behandeling in de gemeenteraad was onder meer de bouwhoogte van de appartementen onderwerp van bespreking.  Een groep Hattemers maakt zich zorgen over het woon- en leefklimaat op de woonzorgzone en er omheen. Graag delen wij een aantal van onze afwegingen ten aanzien van het raadsbesluit en geven we een toelichting waarom we blij zijn met de huidige ontwikkeling.

Duidelijkheid
Allereerst heeft Hattem recht op duidelijkheid. Het dossier van de woonzorgzone aan de Geldersedijk is al jaren oud. Natuurlijk is het een ingrijpende en belangrijke ontwikkeling voor Hattem. Maar op dit moment is er al een tekort aan geschikte appartementen voor mensen die wat kleiner willen wonen. Wij kiezen nu voor een duidelijke koers vooruit.

Woningvoorraad
In het plan is sprake van 119 wooneenheden. Voor Hattemse begrippen is dat een flinke hoeveelheid. Bovendien zijn dit ruim dertig meer dan in de ‘oude’ plannen. Op basis van het actuele woonbehoefteonderzoek voorzien we samen met andere initiatieven in Hattem met deze bouw aan de intramurale zorgbehoefte.

Bouwhoogte
Ten aanzien van de bouwhoogte hebben we samen met PvdA, D66 en CDA aangegeven dat nieuwe appartementengebouwen langs de Hollewand maximaal 10 meter hoog moeten zijn. 

Verkeersdrukte
Het zal na de realisering van alle plannen drukker worden op de Hollewand. Maar de huidige infrastructuur kan dit aan, zo blijkt uit de verkeerskundige onderzoeken. In de commissievergadering hebben wij het college opgeroepen om de Hollewand en Rijnstraat in te gaan richten als fietsstraat. Dit is niet alleen veiliger, maar het moedigt ook meer mensen aan om vaker de fiets te pakken ipv de auto.

Ontmoeten
Tot slot zijn er ontzettend veel partijen blij met de huidige ontwikkeling. Partijen die geloven in de synergie tussen jong en oud, zoals Stichting Welzijn Hattem. Maar ook Driezorg, als ouderenzorgpartij en Triada. Op de oude IJsbaan is straks ruimte voor 119 woningen. Een woning voor het oudere echtpaar dat al jaren op zoek is naar een appartement met een balkon in plaats van hun eengezinswoning met bewerkelijke tuin. Onderdak voor kinderen of kleinkinderen met beperking die dicht bij huis een plek kunnen krijgen in de Luwte. Een thuis  voor onze oudere Hattemer die een zorgvraag heeft. Een terrein voor scholing en woonvormen waarin ruimte voor ontmoeten en gemeenschappelijke activiteiten is gecreëerd. Ontmoeten staat centraal. Spelende kinderen en genietend toekijkende ouderen.

« Terug