Oerend hard door Hattem?

hard.pngzondag 27 juni 2021 14:59

In Hattem is 30 het nieuwe 50. Als ChristenUniefractie juichen we de herstructurering van de Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg dan ook toe. Het doel van de herstructurering was meer veiligheid te scheppen voor fietser en voetganger. Dat is één van de uitgangspunten van ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen en ook van het coalitieakkoord en de verwachting is dan ook dat dit waargemaakt wordt.

In de afgelopen maanden is er veel werk verzet. Hans Havinga: ‘Vanuit mijn werkkamer kon ik dagelijks de werkzaamheden volgen. Er is door heel veel mensen hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Uiteindelijk zal in de praktijk moeten blijken of deze 30km/u-wegen voldoende ‘zelfhandhavend’ zijn.’

Op vragen van Hans Havinga daarover zegde wethouder Auke Schipper een evaluatie toe als alle werken zijn afgerond en er ervaring is met de voltooide situatie. In de raadsvergadering van 31 mei voegden ook Teun Juk (CDA) en Erik Kort (D66) zich in het koor van raadsleden dat met belangstelling naar de resultaten van het project kijkt.

Bij deze evaluatie is het belangrijk om af te gaan op feiten en ervaringen van Hattemers. Want ‘U als bewoner hebt als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte.’ zo klinkt het op de website van de gemeente. We horen dan ook graag van de lezers van deze nieuwsbrief welke veranderingen wel of niet hebben bijgedragen aan de verkeersveiligheid in Hattem. 

« Terug