ChristenUnie: ‘Coalitieakkoord waar Hattem de toekomst mee aan kan’

wethoudersdonderdag 31 mei 2018 18:27

De ChristenUnie vormt sinds donderdag 31 Mei samen met het CDA en de PvdA het stadsbestuur van Hattem. Nadat Filip van As als verkenner heeft geadviseerd om een coalitie te vormen met deze partijen zijn er afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd om tot een coalitie te komen voor onze mooie stad Hattem. Dat leidde er toe dat donderdag 31 Mei het coalitieakkoord en de nieuwe wethouders gepresenteerd zijn.

Arend Palland (fractievoorzitter) is blij met de uitkomst. ‘Met dit akkoord laten we Hattem verder bloeien en werken we aan een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. We willen een bestuurskrachtige gemeente zijn. Dit betekent dat we ons actief bewegen in de diverse regionale netwerken om zo het beste voor Hattem binnen te halen. Tevens hebben we een stevige ambitie geformuleerd in het akkoord op het ruimtelijke domein.  Dit kost tijd en energie wat zich vertaalt in een uitbreiding van de wethoudersformatie. De uitbreiding in deze omvang had niet de voorkeur van de ChristenUnie. We constateren echter ook dat we onze ambities willen faciliteren met een daadkrachtig bestuur. Vandaar dat we de uitbreiding met behoud van gevoelens gelegitimeerd zien.’

Als coalitie willen we werken aan een duurzaam Hattem. Auke Schipper wil hier als wethouder de mouwen voor opstropen. Schipper: ‘Met dit akkoord maken we een duidelijke keuze voor duurzaamheid. We willen Hattem graag door kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. We maken veel ruimte voor initiatieven die bijdragen aan een klimaatneutraal Hattem. Dat kost geld en we zorgen er ook voor dat de Hattemers met een lager inkomen kunnen meeprofiteren van duurzame energiewinning. Naast deze opgave wil ik mij ook inzetten voor een bloeiende binnenstad. We hebben een fantastisch decor met bijzondere monumenten, de ligging van onze vestingstad op de Veluwe en aan de IJssel is bijzonder gaaf en daar wil ik verder in investeren. Zo gaan we snel aan de slag om de toegankelijkheid van de Markt te verbeteren. Ook wil ik in gesprek met ondernemers om de leegstand tegen te gaan en wil ik nieuwe (creatieve) initiatieven faciliteren om meer dynamiek in ons centrum mogelijk te maken’.

Het coalitieakkoord kent nog een aantal elementen die voor de ChristenUnie zó belangrijk zijn dat ze niet mochten ontbreken, zoals:

  • Een bijdrage voor gezinnen met lage inkomens van wie een kind naar het voortgezet onderwijs gaat;
  • Start bouw eerste scholencluster en daarmee een aantrekkelijke en bijdetijdse huisvesting van het Hattemse basisonderwijs in de vorm van een nieuw kindcentrum;
  • Goede woningbouw voor elke leeftijd en woonbehoefte, waaronder begeleid wonen voor jong-volwassenen.


De nieuwe coalitie wil voortbouwen op wat in de afgelopen jaren is bereikt, door nauw contact te houden met de inwoners, initiatieven te waarderen en door ook inwoners te activeren die niet direct in beeld zijn. We creëren een budget om bewonersinitiatieven mogelijk te maken.  Ook hebben we actief de inbreng gevraagd aan de partijen die niet deelnemen aan de coalitie. Dit is herkenbaar terug te vinden in dit akkoord. Als voorbeeld noemen we de aandacht voor doorgaande fietsroutes, een element uit het verkiezingsprogramma van D66. In dit akkoord staat de fiets en de voetganger op één, daardoor zal er een start worden gemaakt met het realiseren van een fietssnelweg tussen Hattem en Zwolle.

De ChristenUnie herkent veel van ons verkiezingsprogramma in het nieuwe coalitieakkoord.  De hoofdlijnen van het coalitieakkoord zijn vorige week donderdag al gedeeld tijdens de extra ledenvergadering. De ambities zoals verwoord in dit akkoord krijgen herkenning en bijval bij onze achterban. Dit geeft vertrouwen voor de komende vier jaar!

De volledige tekst van het coalitieakkoord vindt u hier.

« Terug