ChristenUnie Hattem wil college met CDA en PvdA

gemeentehuisdonderdag 12 april 2018 21:58

HATTEM – De ChristenUnie Hattem voert in de komende weken onderhandelingen met het CDA en de PvdA over een nieuw te vormen college, zo bleek afgelopen donderdag tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering. De partij zet daarbij in op een breed gedragen coalitieakkoord.

In een ingelaste raadvergadering afgelopen donderdag lichtte de ChristenUnie de formatiekoers toe. Die bestaat uit twee ingrediënten: formatiegesprekken met CDA en PvdA en doorgaande afstemming met de andere partijen met als verwacht resultaat een breed gedragen coalitieakkoord.

Eerder deze week nam de fractie van de ChristenUnie het besluit om in zee te gaan met het CDA en de PvdA. De Zwolse oud-wethouder Filip van As voerde voor de ChristenUnie verkennende besprekingen met alle lokale politieke partijen. Het verslag daarvan vormde de basis voor de ingeslagen koers, evenals de eerdere gesprekken van alle fractievoorzitters met Arend Palland en Margriet Brouwer, de tot raadslid verkozen nummers 1 en 2 op de CU-kandidatenlijst.

Fractievoorzitter Arend Palland licht de keuze toe: “Er zijn met alle partijen plezierige en constructieve gesprekken gevoerd. We merken dat er naast verschillen ook veel overeenkomsten zijn in wat we willen voor en met ons mooie Hattem. Onze keuze voor CDA en PvdA is logisch als je naar de verkiezingsuitslag kijkt. Het CDA is met vier zetels een grote partij gebleven, terwijl de PvdA er in slaagde om een derde zetel in de wacht te slepen. We denken de uitslag het best begrepen te hebben als we aan de slag gaan met deze twee partijen.”

“Ook inhoudelijk zijn er overeenkomsten”, vervolgt de fractievoorzitter. “Het CDA is een christelijke partij en dat schept een band, ook als het gaat om de zaken waar beide partijen voor staan. De PvdA heeft een duidelijk sociaal gezicht en wie de ChristenUnie een beetje kent, weet dat dat voor ons ook een belangrijk gegeven is.”

Op de vraag of VVD en D66 nu buiten spel staan, reageert Arend Palland: “Dat is niet het geval. We willen ook met deze fracties en daarmee met hun kiezers goed contact houden over de inhoud van het coalitieakkoord. Wat ons betreft wordt dat aan de ene kant een akkoord met een duidelijke ChristenUnie kleur, maar ook met herkenbare inbreng van alle andere partijen. We werken aan een akkoord dat zo breed mogelijk gedragen wordt.  De sfeer tijdens de gesprekken was over het algemeen prima. Er zal in de komende weken best eens een harde noot moeten worden gekraakt, maar als de stemming zo blijft als hij is, moeten we er op deze manier uit kunnen komen met elkaar. Het gaat ons - net als de andere partijen, zo hebben we gemerkt - uiteindelijk maar om één ding: een bloeiend Hattem.”

« Terug