Blij en dankbaar na vier jaar campagne

CU23-website-banner_tekstdonderdag 22 maart 2018 08:08

We zijn blij met en dankbaar voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie is weer de grootste van Hattem. Eerlijk gezegd: meer dan waar we op durfden te hopen en eigenlijk niet eens het belangrijkste aan deze uitslag. Belangrijker vinden we dat we als ChristenUnie het mandaat hebben om met alle Hattemers onze stad nóg zorgzamer, duurzamer en leerzamer te maken.

We danken Gert Kers, Jacobien van der Worp en Henk Leskens. Zij hebben in de afgelopen vier jaar het leeuwendeel van de campagne voor hun rekening genomen. Door zich te verdiepen in de Hattemse samenleving en door opbouwend mee te werken aan wat goed is voor onze stad. Het is opgemerkt en gewaardeerd door de vele ChristenUnie stemmers en ook door anderen.

In de afgelopen maanden werd dat constructieve geluid in de raad versterkt en voortgezet door een enthousiast campagneteam.  Als fractie, campagneteam en bestuur trokken we samen op om ons verhaal te vertellen. We wilden mensen verbinden aan ons ideaal: een bloeiend Hattem. De uitslag maakt duidelijk dat we daarin zijn geslaagd.

We waarderen ieders tomeloze inzet, maar noemen toch onze zeer getalenteerde Harm Koekkoek. Met zijn 16 lentes wist deze videograaf het ChristenUnie-verhaal op professionele wijze te vangen in beeld en geluid. Ook onze nimmer aflatende lijstduwer Elbert Smelt zijn we erkentelijk voor zijn energie, creativiteit en het campagnelied dat hij ons schonk.

Boven alles en iedereen zijn we God dankbaar voor de zegen die we door deze uitslag ervaren op ons werk. We gaan samen verder voor een bloeiend Hattem, verenigd door de liefde van God in Christus, zeg maar: ChristenUnie.  Doet u mee?

« Terug