Hattem kan opnieuw aan de slag met verkeersveiligheid

Screen Shot 2018-03-12 at 10.23.58maandag 12 maart 2018 10:21

De gemeenteraad stelde 5 maart unaniem het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vast. Het nieuwe plan is in nauw overleg met veel Hattemers tot stand is gekomen. Het college gaat nu een uitvoeringsplan maken waarbij opnieuw de inwoners van Hattem worden betrokken. De ChristenUnie heeft aangedrongen op een goede balans tussen inspraak en uitvoeren.

In de komende tijd werkt het college aan een uitvoeringsprogramma bij het GVVP. Daarin moet duidelijk worden welke knelpunten wanneer worden aangepakt. Bij de totstandkoming van dit plan worden opnieuw de inwoners van Hattem betrokken. Onze fractie heeft er wel op aangedrongen een goede balans te zoeken tussen inspraak en uitvoering. Er zijn nu eenmaal dingen waarvan we met elkaar wel weten dat er snel aandacht voor moet zijn. Het vastgestelde GVVP is online te raadplegen. Het kaartje, afkomstig uit het GVVP, is een uitsnede uit een lijst met door inwoners aangedragen knelpunten.

« Terug