Anti lawaai actie vanuit de fractie

ANP-LELYSTAD-OVERZICHTmaandag 15 januari 2018 16:46

Luchthaven Lelystad gaat uitbreiden en daar maken veel Hattemers en ook de ChristenUnie zich zorgen over. Massatoerisme zorgt er voor dat Schiphol de vele vluchten niet meer aankan, dus lijkt een uitbreiding in Flevoland voor de hand te liggen. Het gevolg is dat de Noord-Veluwe geconfronteerd wordt met toenemende geluidsoverlast. Vliegen vanaf Lelystad kan tot boven de Veluwe op een hoogte van slechts 1800 meter. Arend Palland ging in gesprek met ChristenUnie tweedekamer lid Eppo Bruins.

Als ChristenUnie Hattem ondersteunen we dan ook lokale en regionale initiatieven om de overlast tot een minimum te beperken. Het liefst zien we natuurlijk helemaal geen vliegtuigen boven Hattem, maar wie op een heldere dag omhoog kijkt, weet dat dat een illusie is. Het lijkt wel een luchtig knooppunt Hoevelaken met al die condensstrepen boven Hattem. Bovendien, velen gebruiken ook zelf het vliegtuig voor uitstapjes of zakelijk verkeer.

Wat wel kan gebeuren is uitstel tot na een herindeling van het luchtruim. Of dat daadwerkelijk verbetering gaat brengen is nog maar de vraag, maar wat ons betreft moeten we in ieder geval deze mogelijkheid aangrijpen om tot een beter resultaat te komen. Het huidige resultaat, opening van de uitbreiding in april 2019,  is omgeven met meetfouten en bestuurlijk gesteggel. Met dat doel onderhouden we goede contacten met ChristenUnie parlementslid Eppo Bruins die voorstander is om eerst het eindplaatje helder te hebben en dat er pas na een zorgvuldig proces een besluit genomen wordt.

Met dat doel zochten Arend Palland (lid brede commissie Hattem voor de ChristenUnie) en Marinus Kers (ChristenUnie-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018) Eppo Bruins op om de Hattemse belangen nog eens onder de aandacht te brengen.

« Terug